Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

PSE i Lasy Państwowe podpisały porozumienie o współpracy przy budowie linii przesyłowych na terenach zarządzanych przez Lasy

Podpisane porozumienie potwierdza dobre praktyki, które wypracowano w czasie dotychczasowej współpracy, a także uzgodnione rozwiązania formalno-prawne. Określa m.in. ramowe zasady, dzięki którym strategiczne inwestycje w sieci przesyłowe w możliwie najmniejszym stopniu będą wpływać na obszary leśne. Przewiduje ono także sposób, w jaki obie instytucje będą współpracować na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, od projektowania, poprzez prace budowlano-montażowe aż po eksploatację linii.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie PSE.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna
Error