Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

KONKURS - Energia dla Dolnego Śląska!

Stwórzcie zespoły filmowe i przygotujcie 3-minutowe filmy pt. „Energia dla Dolnego Śląska!”. Pokażcie, jakie znaczenie ma dla was energia elektryczna, czym jest „bezpieczeństwo energetyczne” i jakie możliwości dają nowe linie przesyłowe. 


Konkurs organizowany jest przez współpracujących ze sobą wykonawców linii elektroenergetycznych 400 kV Mikułowa – Czarna oraz Czarna – Pasikurowice.

Do konkursu zaproszeni są gimnazjaliści z siedemnastu gmin, w których realizowane są inwestycje (lista na końcu tekstu).

Liczy się pomysł

Jury konkursowe stawia przede wszystkim na scenariusz, pomysłowość i kreatywność uczestników, chociaż oczywiście sposób realizacji też będzie podlegał ocenie. Filmy mogą być przygotowane w dowolnej technice.

Konkurs rozpoczyna się 18 kwietnia 2017 r. i będzie trwać do 2 czerwca, przy czym szkoły powinny zgłosić swój udział do 5 maja (odpowiednie załączniki w regulaminie). Po trzy zwycięskie zespoły w ramach obu inwestycji wygrają sprzęt elektroniczny dla swoich szkół. Zdobywcy pierwszych miejsc mogą dodatkowo liczyć na nagrody indywidualne. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 12 czerwca.

Nagrody

1. za zajęcie pierwszego miejsca – kamera sportowa z ew. dodatkowym wyposażeniem lub inny sprzęt multimedialny dla szkoły o wartości do 2500 zł brutto oraz indywidualne nagrody dla opiekuna zespołu filmowego oraz każdego członka zespołu filmowego o wartości do 100 zł brutto;

2. za zajęcie drugiego miejsca – kamera sportowa z ew. dodatkowym wyposażeniem lub inny sprzęt multimedialny dla szkoły o wartości do 1500 zł brutto;

3. za zajęcie trzeciego miejsca – kamera sportowa lub inny sprzęt multimedialny dla szkoły o wartości 1000 zł brutto.

Sprzęt elektroniczny dla szkół za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz indywidualne nagrody rzeczowe dla Opiekunów zespołów filmowych i członków Zespołów filmowych, które zajmą pierwsze miejsca w obu częściach Konkursu zostaną przekazane osobiście lub kurierem przez przedstawiciela Organizatora najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r.

Cel – bezpieczeństwo energetyczne regionu

Za budowę linii 400 kV Mikułowa – Czarna i Czarna – Pasikurowice odpowiadają firmy: IDS ENERGETYKA, ENPROM HVL, ELTEL Networks Energetyka oraz Elfeko. Są to inwestycje celu publicznego, wykonywane na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych – czyli jednej z największych spółek Skarbu Państwa. Zadaniem wykonawców jest kompleksowe przygotowanie inwestycji. Firmy będą nie tylko budować. Ich przedstawiciele muszą przedtem uzgodnić wszelkie kwestie formalno-prawne i środowiskowe, które umożliwią uzyskanie pozwolenia na budowę.

Nowe linie mają za zadanie zagwarantować mieszkańcom województwa dolnośląskiego stabilne i nieprzerwane dostawy energii elektrycznej. Dziś zasilanie regionu zależy w ogromnym stopniu od starej infrastruktury powstałej na początku lat 60. ubiegłego wieku. Istniejąca linia 400 kV była pierwszą tego rodzaju w Polsce. Jej żywotność dobiega końca. Awaria mogłaby stanowić realne zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego.

Realizacja tego typu przedsięwzięć jest złożonym, długotrwałym, trudnym społecznie procesem. Inwestycje są podzielona na etapy i tym samym rozłożone na kilka lat. Pierwsze prace rozpoczęły się z końcem 2015 roku, a zakończenie budowy planowane jest na 2020 rok.

Lista szkół zaproszonych do konkursu:

 • Sulików – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II – „Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna”
 • Siekierczyn – Gimnazjum w Siekierczynie – „Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna”
 • Lubań – Gimnazjum Publiczne im. Aleksandra Fredry – „Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna”
 • Nowogrodziec – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu – „Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna”
 • Lwówek Śląski – Gimnazjum im. Jana Pawła II – „Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna”
 • Pielgrzymka – Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Pielgrzymce – „Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna”
 • Złotoryja – Gimnazjum w Lubiatowie – „Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna”
 • Krotoszyce – Gimnazjum im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach – „Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna”
 • Męcinka – Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Męcince w Zespole Szkół w Męcince – „Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna”
 • Legnickie Pole – Gimnazjum im. Księżnej Anny i Henryka Pobożnego – „Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna”
 • Ruja – Gimnazjum w Rui im. Henryka Sienkiewicza – do wyboru: „Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna” lub „Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice”
 • Malczyce – Gimnazjum w Malczycach – „Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice”
 • Środa Śląska – Zespół Szkół w Szczepanowie im. Piastów Śląskich – „Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice”
 • Miękinia – Zespół Szkół w Miękini – „Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice”
 • Oborniki Śląskie – Publiczne Gimnazjum im. Polskich Profesorów Lwowskich w Pęgowie – „Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice”
 • Wisznia Mała – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach – „Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice”
 • Długołęka – Zespół Szkół w Siedlcu im. ks. Jana Twardowskiego – „Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice”

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna