Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Lokalizacja inwestycji

 

Szacowana długość linii wyniesie około 133 km (w tym budowa nowej linii - ok. 100 km, a modernizacja ok. 33 km.) Planowana trasa przebiega przez obszar 14 gmin województwa dolnośląskiego (Sulików, Siekierczyn, Lubań, Nowogrodziec, Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Złotoryja, Krotoszyce, Męcinka, Legnickie Pole, Ruja, Prochowice,  Ścinawa, Lubin), leżących na terenie 8 powiatów (zgorzeleckiego, lubańskiego, bolesławieckiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, jaworskiego, legnickiego oraz lubińskiego).

Schematyczny przebieg linii przedstawiono na poniższej mapie.

Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

 

 

 

 

 

 

  
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna