Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Kto jest kim w inwestycji?

W budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Czarna zaangażowanych jest kilka podmiotów. Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., funkcję inżyniera kontraktu pełni spółka PSE Inwestycje, natomiast Wykonawcą jest konsorcjum firm IDS ENERGETYKA Sp. z o.o. i ENPROM HVL Sp. z o.o.

INWESTOR-ZAMAWIAJĄCY:


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 15 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl

 
KONSORCJUM WYKONAWCÓW:

Lider konsorcjum:


IDS ENERGETYKA Sp. z o.o.

Spółka powstała w związku z prężną rozbudową jednej z największych polskich firm budowlanych – IDS-BUD S.A., która wspiera ją swoim doświadczeniem. IDS-BUD zatrudnia doświadczonych pracowników o wysokich kwalifikacjach, potwierdzonych podczas realizacji licznych budów, takich jak np. budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk Bis – Granica RP dla PSE S.A, budowa Terminala Naftowego w Gdańsku dla PERN „Przyjaźń” S.A. czy Laboratorium Centralnego CEZAMAT dla Politechniki Warszawskiej.
www.ids-bud.pl
 

Członek konsorcjum: 


ENPROM HVL Sp. z o.o.


Spółka należąca do grupy ENPROM, gwarantującej najwyższą jakość wykonywanych usług w branży elektroenergetycznej na rynku polskim i zagranicznym. Realizuje liczne kontrakty dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. i spółek dystrybucyjnych. Firma opiera się na doświadczonej, rzetelnej i doskonale wyszkolonej kadrze zarządzającej i nadzorującej prace jak i pracownikach o wysokich kwalifikacjach i długoletnim stażu w branży elektroenergetycznej.
www.enprom.pl
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna