Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Umowy i wynagrodzenia krok po kroku

Ze względu na charakter inwestycji, trudno jest tak wytyczyć trasę, aby całkowicie ominąć działki prywatne. Dlatego przedstawiciele firm wykonawczych (IDS Energetyka Sp. z o.o. oraz Enprom HVL Sp. z o.o.) będą sukcesywnie kontaktować się z ich właścicielami i rozmawiać o możliwości i warunkach zlokalizowania linii. Reprezentanci Wykonawcy przedstawią właścicielom działek propozycję wynagrodzenia w zamian za zgodę na lokalizację linii na ich nieruchomości.


Jak szacuje się wartość wynagrodzenia za służebność przesyłu?

Wykonawca rozpoczyna pracę od sporządzenia tzw. operatów szacunkowych dla każdej nieruchomości, która będzie położona pod planowaną trasą linii. Taki operat stanowi podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia i odszkodowania, jakie oferowane będzie właścicielowi. Każdy właściciel nieruchomości pod linią otrzymuje bowiem wynagrodzenie z tytułu ustanowienia tzw. służebności przesyłu oraz odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości.


Czym jest służebność przesyłu?

To instrument prawny służący do regulowania relacji pomiędzy firmami zajmującymi się przesyłem prądu (czy gazu), a właścicielem nieruchomości, na której przedsiębiorstwo zamierza wybudować infrastrukturę przesyłową. Służebność przesyłu nie wiąże się ze zmianą właściciela działki. Przepisy o służebności przesyłu mówią natomiast jasno, co firma, która korzysta z prywatnej nieruchomości może na niej robić, a czego robić jej nie wolno. W praktyce służebność określa, jaką linię można na działce wybudować i zapewnia firmie prawo dostępu do tej części działki, gdzie linia się znajduje. Zezwala także na prowadzenie prac eksploatacyjno-remontowych. Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu wypłacane jest jednorazowo wynagrodzenie i odszkodowanie. Umowa służebności zawierana jest w formie aktu notarialnego i musi zostać wpisana do księgi wieczystej nieruchomości.


Rozmowy z właścicielami krok po kroku

Przedstawiciel Wykonawcy odwiedza właściciela gruntu. Informuje o inwestycji, pyta o zgodę na lokalizację linii na nieruchomości. Przedstawia również umowę cywilno-prawną, którą planuje podpisać z właścicielem. Prezentuje operat i informuje ile wynosi proponowane kwota wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu oraz w jaki sposób została oszacowana.  Po podpisaniu pierwszej umowy następuje wypłata pierwszej części wynagrodzenia.

Ustanowienie służebności przesyłu wymaga następnie spotkania u notariusza. Zawierana jest wówczas umowa w formie aktu notarialnego. Po jej podpisaniu przez właściciela następuje wypłata drugiej transzy wynagrodzenia.

Wykonawca proponuje właścicielom gruntów czytelne umowy na ustanowienie służebności przesyłu. Każdy z właścicieli ma czas, aby sprawdzić́ wszystkie jej zapisy. Zachęcamy do konsultowania i dopytywania naszych przedstawicieli o wszystkie kwestie budzące wątpliwości.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna
Error