Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Galeria

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (grudzień 2018 r.)

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (styczeń 2019 r.)

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (luty 2019 r.)

 

 Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (luty 2019 r.)

 

 Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (kwiecień 2019 r.)

 

 Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (maj 2019 r.)

 

 Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (czerwiec 2019 r.)

 

 Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (lipiec 2019 r.)

 

 Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (sierpień 2019 r.)

 

 Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (wrzesień 2019 r.)

 

 Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (październik 2019 r.)

 

 Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (listopad 2019 r.)

 

 Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (grudzień 2019 r.)

 

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (luty 2020)

 

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (marzec 2020)

 

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (czerwiec 2020)

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna