Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna