Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Budowa linii 400 kV - wrzesień 2019

We wrześniu 2019 r. kontynuowano prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna. Ukończono fundamenty na kolejnych 4 stanowiskach słupowych oraz zostało wybudowanych kolejne 17 słupów. Kontynuowano też prace w zakresie montażu przewodów fazowych. Do końca września wybudowano łącznie 219 fundamentów i postawiono 212 słupów. Przewody fazowe przeciągnięto na długości około 40 km.

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (wrzesień 2019 r.)

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna