AKTUALNOŚCI

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Złotoryja

Rada Gminy Złotoryja podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Czarna”. Decyzja stała się ostateczna w dniu 4 czerwca 2018 r. Od decyzji nie wpłynęło żadne odwołanie.
więcej »

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ruja

Rada Gminy Ruja podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Dyskusje publiczne w gminach Męcinka i Legnickie Pole

W kolejnych gminach odbyły się dyskusje publiczne nad projektami Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
więcej »

Dyskusje publiczne

W kolejnych gminach odbyły się dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach MPZP dla linii 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Archiwum aktualności