AKTUALNOŚCI

Trwa budowa linii 400 kV

W kwietniu 2019 r. kontynuowano budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Budowa linii 400 kV

W marcu 2019 r. prowadzono dalsze prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Informacja o postępie prac

W lutym 2019 r. w gminach Ruja, Legnickie Pole, Męcinka, Krotoszyce, Złotoryja i Pielgrzymka prowadzono prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Trwa budowa linii 400 kV

W styczniu 2019 r. kontynuowano budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

MPZP w gminie Legnickie Pole

Rada Gminy w Legnickim Polu podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Archiwum aktualności