AKTUALNOŚCI

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ruja

Rada Gminy Ruja podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Dyskusje publiczne w gminach Męcinka i Legnickie Pole

W kolejnych gminach odbyły się dyskusje publiczne nad projektami Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
więcej »

Dyskusje publiczne

W kolejnych gminach odbyły się dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach MPZP dla linii 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Uchwalone zmiany SUiKZP w Gminie Krotoszyce i Gminie Pielgrzymka

Rada Gminy Krotoszyce i Rada Gminy Pielgrzymka podjęły uchwały o zmianie SUiKZP.
więcej »

Uchwalona zmiana SUiKZP w gminie Złotoryja

Rada Gminy Złotoryja podjęła uchwałę o zmianie SUiKZP.
więcej »

Archiwum aktualności