AKTUALNOŚCI

Informacja o postępie prac

W lutym 2019 r. w gminach Ruja, Legnickie Pole, Męcinka, Krotoszyce, Złotoryja i Pielgrzymka prowadzono prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Trwa budowa linii 400 kV

W styczniu 2019 r. kontynuowano budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

MPZP w gminie Legnickie Pole

Rada Gminy w Legnickim Polu podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Rozpoczęła się budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna

Ruszyły prace budowlane przy linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Czarna. Pierwsze fundamenty pod nowe słupy powstają w gminach Ruja, Męcinka i Legnickie Pole.
więcej »

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w kolejnych gminach

Rady Gmin w Siekierczynie, Lubaniu, Krotoszycach i Męcince oraz Rada Miejska w Lwówku Śląskim podjęły uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Archiwum aktualności