AKTUALNOŚCI

Pozwolenia na budowę

Wykonawca budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Czarna uzyskał dwa pozwolenia na budowę.
więcej »

Zbliża się termin rozpoczęcia prac budowlanych

W listopadzie br. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową linii 400 kV Mikułowa – Czarna
więcej »

Uchwalona zmiana SUiKZP w Gminie Męcinka

Rada Gminy Męcinka podjęła uchwałę o zmianie SUiKZP.
więcej »

O budowie w urzędach

W sierpniu i we wrześniu br. w urzędach wszystkich gmin leżących na trasie nowo budowanej linii 400 kV Mikułowa - Czarna odbyły się spotkania dotyczące etapu budowy.
więcej »

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Złotoryja

Rada Gminy Złotoryja podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Archiwum aktualności