AKTUALNOŚCI

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w kolejnych gminach

Rady Gmin w Siekierczynie, Lubaniu, Krotoszycach i Męcince oraz Rada Miejska w Lwówku Śląskim podjęły uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Pielgrzymce i Nowogrodźcu

Rada Gminy Pielgrzymka i Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęły uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Pozwolenia na budowę

Wykonawca budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Czarna uzyskał dwa pozwolenia na budowę.
więcej »

Zbliża się termin rozpoczęcia prac budowlanych

W listopadzie br. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową linii 400 kV Mikułowa – Czarna
więcej »

Uchwalona zmiana SUiKZP w Gminie Męcinka

Rada Gminy Męcinka podjęła uchwałę o zmianie SUiKZP.
więcej »

Archiwum aktualności