Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Zapraszamy do kontaktu

Jak już informowaliśmy, prace związane z budową nowej linii 400 kV zostały zakończone, jednak Wykonawca zobowiązany jest jeszcze do zdemontowania starej linii 220 kV. Prace w tym zakresie rozpoczną się za kilka tygodni i potrwają około sześciu miesięcy. 


Wykonawca pozostaje do Państwa dyspozycji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości właściciele nieruchomości mogą kontaktować się przedstawicielami wykonawcy: Tomaszem Rzeplińskim (tel. 533 350 561) i Joanną Nowicką (tel. 533 350 557), a do dyspzycji mediów jest Biuro Prasowe Inwestycji (Marek Rudnicki - tel. 604 204 205 , e-mail: kontakt@liniamikulowaczarna.pl).

 

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna