Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Budowa linii 400 kV - czerwiec 2019

W czerwcu 2019 r. kontynuowano prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna. Do 25 czerwca ukończono fundamenty na kolejnych 25 stanowiskach słupowych oraz zostały wybudowane kolejne 24 słupy. Kontynuowano też prace w zakresie montażu przewodów fazowych. Do 25 czerwca br. wybudowano łącznie 157 fundamentów i postawiono 125 słupów. Przewody fazowe przeciągnięto na długości około 19 km.

Prace budowlane są obecnie prowadzone w gminach Ruja, Legnickie Pole, Męcinka, Krotoszyce, Złotoryja, Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Nowogrodziec i Lubań.

 

 

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (czerwiec 2019 r.)

 Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (czerwiec 2019 r.)

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna