Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Trwają prace związane z budową linii 400 kV - marzec 2020

W marcu prowadzono dalsze prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna. Na koniec miesiąca wybudowano wszystkie słupy oraz fundamenty i przeciągnięto ponad 98% przewodów. W kwietniu dokończone zostaną prace związane z przeciągnięciem przewodów i malowaniem ostatnich słupów.

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (marzec 2020)

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna