Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Trwają prace nad dokumentami planistycznymi

Trwają prace nad dokumentami planistycznymi w poszczególnych gminach w których zlokalizowana będzie projektowana dwutorowa linia 400 kV Mikułowa – Czarna.

W najbliższym czasie do publicznego wglądu wyłożony zostanie m.in.  projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Sulików (od dnia 06.09.2017 r. do 06.10.2017 r.).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy:

kontakt@liniamikulowaczarna.pl

 

 

 

 

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna