Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Trwa budowa linii 400 kV

W styczniu 2019 r. kontynuowano budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna. Aktualnie prace prowadzone są na terenie gmin Pielgrzymka, Złotoryja, Krotoszyce, Męcinka, Legnickie Pole i Ruja. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych do końca stycznia br. ukończono montaż fundamentów na 24 stanowiskach słupowych. Konstrukcje słupów zamontowano na 11 stanowiskach.

 

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (grudzień 2018 r.)

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (styczeń 2019 r.)

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna