Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Trwa budowa linii 400 kV

W kwietniu 2019 r. prowadzono dalsze prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna. 

Wykonano m.in. 28 kolejnych fundamentów słupów oraz zmontowano konstrukcje słupów na 21 stanowiskach. W gminach Ruja i Pielgrzymka prowadzono również dalsze prace naciągowe (montaż przewodów fazowych).

Łącznie od początku budowy ukończono montaż fundamentów na 106 stanowiskach słupowych. Konstrukcje słupów zamontowano na 78 stanowiskach.

 

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (kwiecień 2019 r.)

 

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (kwiecień 2019 r.)

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna