Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

System pracuje stabilnie

W związku z pożarem na terenie kompleksu Bełchatów oraz potencjalną potrzebą odstawienia bloku 14, PSE poinformowały, że nie spowoduje to ryzyka dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. System pracuje stabilnie z zachowaniem odpowiednich marginesów bezpieczeństwa.

 

 

 

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna