Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Spotkanie w miejscowości Lubień

W dniu 13 września 2016 r., w świetlicy w miejscowości Lubień, odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami gminy Legnickie Pole. Przedstawiciele Wykonawcy spotkali się z mieszkańcami m. Czarnków i Lubień.

Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze. W trakcie spotkania przedstawiciele Wykonawcy zaprezentowali podstawowe informacje o projekcie. Podczas dyskusji szczegółowo omówiono propozycje przebiegu trasy, a także kwestie związane z oddziaływaniem inwestycji na otoczenie oraz służebnością przesyłu.

Dziękujemy Państwu za udział i dyskusję.

Spotkanie przedstawicieli Wykonawcy z mieszkańcami gminy Legnickie Pole, Lubień, 13 wrześnie 2016 r.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna