Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminie Lubań

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii i pozostałych mieszkańców gminy Lubań.

Spotkania odbędą się:

11 lipca br., godz. 17.00, w m. Nawojów Łużycki (świetlica) - dla obrębów Nawojów Łużycki i Radogoszcz;

11 lipca br., godz. 19.00, w m. Henryków Lubański (sala w budynku po szkole, I piętro) - dla obrębu Henryków Lubański.

Podczas spotkania przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o inwestycji i przyczynach jej realizacji,
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii,
- omówią wygląd linii,
- przedstawią kwestie formalnoprawne,
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą też odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna