Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Legnickie Pole

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii i pozostałych mieszkańców gminy Legnickie Pole.

Spotkanie odbędzie się:

13 lipca br., godz. 19.30, w m. Mikołajowice (sala w szkole podstawowej w Mikołajowicach).

Podczas spotkania przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o inwestycji i przyczynach jej realizacji,
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii,
- omówią wygląd linii,
- przedstawią kwestie formalnoprawne,
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą też odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna