Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Spotkania informacyjno-konsultacyjno

W maju i czerwcu 2016 r. planowane są spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanej trasie linii i pozostałych zainteresowanych mieszkańców gmin przez które przebiegać będzie projektowana linia.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych spotkań, dokładnych terminów i miejsc w których będą one organizowane, zostaną podane w terminie późniejszym.

Podczas spotkania przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o zakresie inwestycji i przyczynach jej realizacji
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii
- omówią wygląd linii
- przedstawią kwestie formalnoprawne
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą też odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna