Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminie Legnickie Pole

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii i pozostałych mieszkańców gminy Legnickie Pole.

Spotkania odbędą się:

27 czerwca br., godz. 17.00 w budyku GOKIS (Medioteka), ul. H. Pobożnego 6 (sala przy bibliotece) w m. Legnickie Pole (dla obrębów Czarnków, Lubień, Ogonowice).
27 czerwca br., godz. 19.30 w świetlicy w m. Księginice (dla obrębów Taczalin i Mikołajewice).

Podczas spotkań przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o inwestycji i przyczynach jej realizacji,
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii,
- omówią wygląd linii,
- przedstawią kwestie formalnoprawne,
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą też odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna