Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminie Krotoszyce

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii i pozostałych mieszkańców gminy Krotoszyce.

Spotkania odbędą się:

22 czerwca br., godz. 17.00 w świetlicy w m. Winnica (dla obrębów Janowice Duże, Krajów, Krotoszyce, Winnica).
22 czerwca br., godz. 19.30 w bibliotece w m. Warmątowice Sienkiewiczowskie (dla obrębów Warmątowice Sienkiewiczowskie, Tyńczyk Legnicki).

Podczas spotkań przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o inwestycji i przyczynach jej realizacji,
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii,
- omówią wygląd linii,
- przedstawią kwestie formalnoprawne,
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą też odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna