Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminach Nowogrodziec i Siekierczyn

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii i pozostałych mieszkańców gmin Siekierczyn i Nowogrodziec.

Spotkania odbędą się:

Gmina Nowogrodziec:

7 czerwca, godz. 18.00 w świetlicy w m. Gościszów (dla obrębu Gościszów).

Gmina Siekierczyn:

8 czerwca br., godz. 17.00 w świetlicy w m. Rudzica (dla obrębu Rudzica)

8 czerwca br., godz. 19.00 w Domu Kultury w m. Siekierczyn (dla obrębów Nowa Karczma i Siekierczyn Górny i Siekierczyn Dolny).

Podczas spotkań przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o inwestycji i przyczynach jej realizacji,
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii,
- omówią wygląd linii,
- przedstawią kwestie formalnoprawne,
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą też odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna