Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Rozwiązania techniczne i technologiczne

Linia na terenach niezalesionych, głównie rolnych, będzie składała się ze słupów kratowych i łączących je przewodów. Rozpiętość typowego przęsła, czyli odległość między dwoma słupami, będzie wynosiła od 350 do 450 metrów.

 
Słupy

W inwestycji zastosowane zostaną nowoczesne słupy kratowe serii EN422 o wysokości od 49 do 80 metrów. W uzasadnionych przypadkach, np. ze względu na kwestie związane z ochroną środowiska, słupy mogą być wyższe. Stalowe konstrukcje spełniają wszystkie normy i wymagania techniczne tak, aby w największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i maszyn rolniczych.
Jeśli linia będzie przebiegała przez tereny leśne, dla zmniejszenia obszaru wycinki drzew mogą zostać zastosowane słupy leśne o zawężonym rozstawie przewodów.


Przewody

Przewody fazowe zostaną̨ zawieszone na słupach poprzez łańcuchy izolatorowe. Przewiduje się̨ zastosowanie potrójnej wiązki przewodów stalowo-aluminiowych. To bardzo ważne, bo skutecznie obniży poziom szumów akustycznych wytwarzanych przez linię. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi między wierzchołkami wszystkich słupów zostaną̨ zawieszone dwa przewody odgromowe.


Odległość́ przewodów od ziemi

Minimalna planowana wysokość́ zawieszenia przewodów nad ziemią ma wynieść - zgodnie z normą PN-EN 50341 - nie mniej niż 7,8 m. W przypadku naszej inwestycji zachowana będzie odległość 10 m od gruntu, co odpowiada wysokości 3-4 piętra w bloku mieszkalnym. Dzięki temu nawet największe maszyny rolnicze będą̨ mogły bezpiecznie pracować́ pod linią.


Pas technologiczny

W celu zapewnienia dodatkowej strefy ochrony dla każdej linii 400 kV tworzy się̨ tzw. pas technologiczny o szerokości 70 metrów (po 35 metrów od osi linii w obie strony).

Odległości linii od budynków, dróg oraz innych obiektów będą̨ zgodne z nową normą PN-EN 50341, która obowiązuje w większości krajów europejskich.
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna