Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Rozruch próbny linii

Rozpoczęły się prace związane z połączeniem nowo wybudowanego odcinka z istniejacym fragmentem linii. Tor północny nowo wybudowanej linii zostanie połączony z pozostałym odcinkiem istniejącego toru 400 kV, od słupa nr 233, zlokalizowanego w gminie Ruja, do SE Czarna. Umożliwi to przeprowadzenie w najbliższych tygodniach rozruchu próbnego linii, a także niezbędnych prób napięciowych i obciążeniowych.

W najbliższych tygodniach rozpoczną się też prace związanne z demontażem fragmentu linii, który zostanie zastąpiony nowo wybudowaną linią (od SE Mikułowa do słupa nr 233).

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna