Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Rozbiórka istniejącej linii 400 kV

Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę istniejącej linii 400 kV Mikułowa- Czarna.

Właściciele nieruchomości na których zlokalizowana jest istniejąca linia otrzymali bądź otrzymają w najbliższym czasie zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu. Do zawiadomienia załączono oświadczenie o zrzeczeniu się możliwości zapoznania się z dokumentacją projektową dotyczącą rozbiórki, w związku z panującą epidemią Covid-19.


Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcją zawartą w oświadczeniu przesyłanym przez Wojewodę Dolnośląskiego.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna