Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Punkty Informacyjne

W urzędach wszystkich gmin, leżących na trasie projektowanej linii 400 kV Mikułowa - Czarna, działają Punkty Informacyjne. Wszystkim zainteresowanym udostępnione zostały broszury informacyjne. Zapraszamy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy również o kontakt mailowy:

kontakt@liniamikulowaczarna.pl

 Punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy Krotoszyce

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna