Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

PSE z zieloną kartą Lidera Bezpiecznej Pracy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały zieloną kartę Lidera Bezpiecznej Pracy w ramach Forum Liderów, inicjatywy zorganizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Zielona karta potwierdza obowiązywanie w PSE najwyższych standardów dotyczących BHP.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie PSE.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna
Error