Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

PSE partnerem 7. edycji konkursu „Samorząd przyjazny energii”

17 listopada br. w Warszawie podczas uroczystej gali wręczono nagrody laureatom konkursu „Samorząd przyjazny energii”, organizowanego już siódmy raz przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Wśród laureatów jest Gmina Siekierczyn, na terenie której powstaje infrastruktura przesyłowa Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Konkurs był skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, które zrealizowały projekty związane m.in. z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, ochroną środowiska i rozwojem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem przez Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Klimatu i Środowiska oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgłoszoną do konkursu przez PSE Gminę Siekierczyn jury doceniło za proaktywną postawę i  zaangażowanie władz gminy w czasie przerwy w dostawach energii elektrycznej w  miejscowości Rudzica. W czasie awarii samorząd współpracował z PSE i zasilał awaryjnie okoliczne domostwa oraz stację oczyszczania ścieków za pomocą generatorów gminnych. Dzięki postawie władz gminy udało się sprawnie usunąć awarię, zapewniając mieszkańcom dostęp do energii elektrycznej.

Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna