Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

PSE dało gminom MOC!

Polskie Sieci Elektroenergetyczne dały gminom MOC! Mieszkańcy korzystają już z projektów społecznych wspieranych przez Inwestora.

W piętnastu gminach, w których PSE prowadzi działania inwestycyjne, zrealizowano szesnaście inicjatyw społecznych. Inwestor wyłonił je w ramach I edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Łączny budżet grantowy dla laureatów wyniósł ponad 300 tysięcy złotych!

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to nowa inicjatywa dobrosąsiedzka Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jej formuła jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.

Do udziału w konkursie PSE zaprosiły wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na  jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające na terenie 15 gmin, w których prowadzony jest projekt budowy linii 400 kV Mikułowa - Czarna: Sulików, Siekierczyn, miasto Lubań, gmina Lubań, Nowogrodziec, Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Złotoryja, Krotoszyce, Męcinka, Legnickie Pole, Ruja, Prochowice, Ścinawa i Lubin. Uczestnicy konkursu mogli ubiegać się o 20 000 złotych dofinansowania dla swojego pomysłu. Do pierwszej edycji programu złożyli oni 42 wnioski.

Jury konkursowe nagrodziło łącznie 16 najciekawszych inicjatyw. W ich wyborze kierowano się m.in. długotrwałym wpływem projektów na otoczenie oraz współpracą i  zaangażowaniem mieszkańców jako wolontariuszy w realizację przyszłych działań. Wśród nagrodzonych pomysłów znalazły się m.in. aktywizacja społeczna seniorów, rajd rowerowy, budowa siłowni plenerowej, czy zajęcia z integracji sensorycznej dzieci.

W ramach pierwszej edycji konkursu zrealizowano następujące projekty:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie - Uruchomienie gabinetu integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej – link

2. Urząd Gminy w Siekierczynie - Oczyszczenie zbiornika wodnego na terenach rekreacyjnych – link

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie - Zakup nowego sprzętu komputerowego – link

4. Urząd Miejski w Lubaniu - Budowa wiaty z wyposażeniem oraz siłowni plenerowej – link

5. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu - Aktywizacja społeczna i kulturalna seniorów z Gminy Lubań” – link

6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie - Budowa wiaty rowerowej oraz montaż ławeczek przy szkole w Gościszowie – link

7. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim - Zakup sprzętu komputerowego oraz organizacja warsztatów komputerowych – link

8. Urząd Gminy w Pielgrzymce - Uruchomienie sekcji tenisa stołowego w gminie Pielgrzymka oraz zakup profesjonalnego sprzętu sportowego – link

9. Urząd Gminy w Złotoryi - Zakup i montaż unitu stomatologicznego do publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gierałtowcu – link

10. Gminna Biblioteka Publiczna w Krotoszycach - Remont i utworzenie kącika czytelniczego dla dzieci w fili bibliotecznej w Warmątowicach Sienkiewiczowskich – link

11. Urząd Gminy Męcinka - Zakup stanowiska z makietą LED z wymiennymi tablicami oraz zakup robota do języka angielskiego dla uczniów z gminy Męcinka – link

12. Urząd Gminy w Legnickim Polu - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi poprzez zakup m.in. kwiatów i materiałów do ich sadzenia – link

13. Urząd Gminy w Rui - Remont świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rui – link

14. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasza Gmina" w Prochowicach - Utworzenie nowej infrastruktury w gminie o charakterze rekreacyjnym oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – link

15. Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie - Zakup wyposażenia do sali widowiskowej Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie – link

16.Urząd Gminy w Lubinie - Organizacja gminnego rajdu rowerowego – link

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna