Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Przedstawiciele terenowymi

Przypominamy, że trwają indywidualne rozmowy z właścicielami działek, na których zlokalizowany będzie pas technologiczny projektowanej linii.

Każdy właściciel działki leżącej w projektowanym pasie technologicznym linii otrzymuje wynagrodzenie z tytułu ustanowienia tzw. służebności przesyłu, którego wysokość określana jest na podstawi operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Umowa regulująca zasady wykorzystywania działki na potrzeby systemu przesyłowego jest zawierana pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA i właścicielem nieruchomości.

Wszyscy przedstawiciele terenowi posiadają pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Są to dokumenty niezbędne do prowadzenia rozmów w imieniu Inwestora, który jako spółka Skarbu Państwa realizuje strategiczną z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycję celu publicznego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Dane kontaktowe: Marek Ignar, tel. 504 672 616, mail: kontakt@liniamikulowaczarna.pl.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna