Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Gmina Lubań - prace nad dokumentami planistycznymi

W dniu 15 listopada br. Rada Gminy Lubań podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań dla lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Mikułowa–Czarna obejmującego pas terenu w obrębach Henryków Lubański, Mściszów, Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Pisarzowice, Radogoszcz i Radostów Dolny.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna