Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Odbyły się spotkania z mieszkańcami

W maju, czerwcu i lipcu 2016 r. odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami gmin, przez które przebiegać będzie nowo budowana linia 400 kV Mikułowa – Czarna.

Podczas spotkań przedstawiciele Wykonawcy przedstawili podstawowe informacje o projekcie. W trakcie dyskusji omawiano m.in. propozycje przebiegu trasy, kwestie związane z oddziaływaniem inwestycji na otoczenie, kwestie formalno - prawne i zagadnienia dotyczące aspektów technicznych.

Dziękujemy Państwu za udział i dyskusję.

 Spotkanie przedstawicieli Wykonawcy z mieszkańcami gminy Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska, 12 lipca 2016 r.

 Spotkanie przedstawicieli Wykonawcy z mieszkańcami gminy Legnickie Pole, Księginice, 27 czerwca 2016 r.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna