Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Nowy letni rekord zapotrzebowania na moc

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 9 lipca 2021 r. - w ostatni piątek - wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim.

Zarejestrowane o godz. 11.15 zapotrzebowanie na moc wyniosło 24 336 MW. Pomimo tak wysokiego zapotrzebowania nie wystąpiły zakłócenia w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W chwili rekordu generacja instalacji PV wyniosła ok. 2,3 GW, farm wiatrowych ok. 800 MW.

Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla  okresu letniego - 24 144 MW - wystąpiła 26 czerwca 2019 r.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna