Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Minął rok od uruchomienia linii

8 października 2020 r., energia elektryczna po raz pierwszy popłynęła nową linią elektroenergetyczną 400 kV Mikułowa – Czarna. Budowa połączenia trwała blisko 5 lat. Była to jedna z czterech inwestycji liniowych, które PSE zrealizowały w regionie. Realizacja tego zadania przyczyniła się do poprawy pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo-zachodniej części Polski. Inwestycja miała również na celu wzmocnienie układu sieci w zakresie wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec. 

Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna