Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Materiały informacyjne

W urzędach wszystkich gmin, leżących na trasie projektowanej linii 400 kV Mikułowa - Czarna, działają Punkty Informacyjne. Wszystkim zainteresowanym udostępnione zostały broszury informacyjne. Zapraszamy.

Wszystkich państwa, którzy są zainteresowani informacjami dotyczącymi inwestycji zapraszamy również do pobrania folderu informacyjnego, który można znaleźć tutaj.  

W razie jakichkolwiek pytań prosimy również o kontakt mailowy:

kontakt@liniamikulowaczarna.pl

 

 

 

 

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna