Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Korzyści z realizacji inwestycji

GMINA I JEJ MIESZKAŃCY


Większa pewność dostaw energii do domów

Nowa linia istotnie obniży ryzyko wystąpienia awarii energetycznych, co ma bezpośredni wpływ na dostawy energii elektrycznej do Panstwa domów. Jest też warunkiem rozbudowy lokalnej sieci dystrybucji energii elektrycznej.


Większe wpływy do budżetu gminy

Inwestycja oznacza stałe wpływy z tytułu podatku płaconego przez Inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.). Wyniosą one około 2% wartości linii elektroenergetycznej na obszarze danej gminy. Im dłuższy fragment linii przebiega przez gminę, tym kwota podatku jest wyższa.


Wynagrodzenie dla właścicieli

Właściciele, przez których działki będzie przebiegać linia, otrzymają z tego tytułu stosowne wynagrodzenia i odszkodowanie za ustanowienie tzw. służebności przesyłu. Kwota wynagrodzenia i odszkodowania, jaka oferowana będzie właścicielowi, zostanie oszacowana na podstawie operatów wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych.


REGION


Poprawa infrastruktury

Linia 400 kV jest jednym z filarów zasilania województwa dolnośląskiego. Jej budowa wpłynie na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego i umożliwi rozbiórkę istniejącej, mocno wyeksploatowanej linii 400 kV.


Rozwój biznesu i tworzenie miejsc pracy

Zabezpieczenie dostaw prądu ma bezpośrednie przełożenie na rozwój przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i lokalnym, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. Bez gwarancji dostępu do odpowiedniego zasilania nie będzie to możliwe.


Nowe źródła energii
Budowa nowej linii 400 kV umożliwi w przyszłości przyłączenie do KSE nowych źródeł energii – elektrowni konwencjonalnych, gazowych, farm wiatrowych i solarnych.

Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna
Error