Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Zakończono prace związane z budową nowej linii

Zakończono prace związane z budową nowej linii 400 kV Mikułowa - Czarna.

 

Pierwszy etap rozbiórki, istniejącej od lat 60-tych, linii 400 kV Mikułowa - Czarna (około 90% linii) planowany jest na jesień 2020 r. Prace związane z demontażem potrwają około 6 miesięcy.

 

 Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (czerwiec 2020)

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna