Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Konsultacje społeczne

Szacuje się, że nowobudowany odcinek linii 400 kV Mikułowa - Czarna będzie miał długość około 100 km. Oznacza to konieczność przeprowadzenia rozmów z właścicielami około 1500 działek. Dlatego Wykonawca od początku inwestycji podejmuje działania konsultacyjno-informacyjne z władzami gmin, mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi, tak aby trasa linii zyskała optymalny przebieg, uwzględniający interesy wszystkich stron.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały okres prowadzenia inwestycji.

Wszyscy zainteresowani projektem nadal mogą się z nami kontaktować. Choćby za pośrednictwem biura prasowego lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej.

Postępy prac mogą Państwo śledzić na stronie internetowej, na której zamieszczamy informacje o tym, jakie działa zostały już zrealizowane.  Do Państwa dyspozycji jest również broszura informacyjna, w której opisano najważniejsze kwestie dotyczące realizowanego przedsięwzięcia. Materiał w wersji elektronicznej jest do pobrania tu.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna