Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Nagroda za drugie miejsce w akcji edukacyjnej - "Energia dla Dolnego Śląska!"

W dniu 4 września 2017 r. przekazaliśmy nagrodę za drugie miejsce w konkursie filmowym "Energia dla Dolnego Śląska!"

Drugie miejsce w naszym konkursie zajęło gimnazjum w Siekierczynie.  Za zajęcie drugiego miejsca szkoła otrzymała sprzęt elektroniczny o wartości 1500 zł.  Nagrodę wręczono w trakcie uroczystości związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Dziękujemy za współpracę.

Wszystkim pozostałym uczestnikom jeszcze dziękujemy za pracę, którą włożyli w przygotowanie swoich filmów.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna