Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Rozmowy z przedstawicielami terenowymi

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie przedstawiciele terenowi z firmy INPLUS Energetyka Sp. z o.o., realizujący zlecenie konsorcjum firm IDS Energetyka Sp. z o.o. i Enprom HVL Sp. z o.o., wykonawcy inwestycji pn. „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna”, będą spotykać się z właścicielami działek, na których zlokalizowana będzie projektowana linia. Wszyscy przedstawiciele posiadają pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Podczas spotkań omówione zostaną kwestie związane z ustanowieniem służebności przesyłu, jak również przekazane zostaną niezbędne dokumenty, w tym wzór umowy cywilnoprawnej oraz operat szacunkowy określający wartość służebności przesyłu.

Zachęcamy do konsultowania i dopytywania naszych przedstawicieli o wszystkie kwestie budzące wątpliwości.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna