Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Informacja o postępie prac

W lutym 2019 r. w gminach Ruja, Legnickie Pole, Męcinka, Krotoszyce, Złotoryja i Pielgrzymka prowadzono prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna. 

W lutym wykonano m.in. 25 kolejnych fundamentów słupów oraz zmontowano konstrukcje słupów na około 20 stanowiskach. Łącznie od początku budowy ukończono montaż fundamentów na 50 stanowiskach słupowych. Konstrukcje słupów zamontowano na 33 stanowiskach.

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (luty 2019 r.)

 Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (luty 2019 r.)

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna