Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Gmina Legnickie Pole - spotkanie z Radnymi

W dniu 31 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie sesji Rady Gminy Legnickie Pole. Przedstawiciele Wykonawcy przekazali Radnym informacje o stanie realizacji projektu i o przebiegu spotkań informacyjno-konsultacyjnych, jakie przeprowadzono w gminie Legnickie Pole.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna