Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Dyskusje publiczne

Trwają prace nad dokumentami planistycznymi w gminach, w których zlokalizowana będzie projektowana dwutorowa linia 400 kV Mikułowa - Czarna.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyły się dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach MPZP dla linii 400 kV Mikułowa - Czarna w gminach Krotoszyce i Złotoryja, a w dniu 18 kwietnia 2018 r. dyskusje publiczne odbyły się w gminach Lwówek Śląski i Pielgrzymka.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna