Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Demontaż starej linii 400 kV Mikułowa – Czarna postępuje

Prace związane z demontażem starej linii 400 kV Mikułowa - Czarna postępują. Wykonawca przewiduje, że do końca bieżącego miesiąca, stan demontażu w zakresie przewodów roboczych będzie wynosił 95%, a w zakresie konstrukcji słupów - 80%. Prace demontażowe kontynuowane będą w lipcu.

 

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna