Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Demontaż starej linii 400 kV Mikułowa – Czarna

Budowa nowej linii 400 kV Mikułowa–Czarna została zakończona i z powodzeniem przeszła próby napięciowe i testy. Wkrótce stanie się jednym z kluczowych elementów systemu przesyłowego w Polsce. Nowe połączenie zastąpi przestarzałą linię, od 1963 r. łączącą stacje elektroenergetyczne Mikułowa i Czarna. Zgodnie z ustaleniami z samorządami i zapowiedziami PSE, stara linia 400 kV zostanie rozebrana na odcinku od stacji Mikułowa (gmina Sulików) do istniejącego słupa nr 233, zlokalizowanego w gminie Ruja. Prace będą prowadzone w 12 gminach województwa dolnośląskiego: Sulików, Siekierczyn, Lubań, Lubań Miasto, Nowogrodziec, Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Zagrodno, Złotoryja, Krotoszyce, Legnickie Pole, Ruja. Roboty demontażowe rozpoczną się w najbliższych tygodniach i potrwają około sześciu miesięcy.


Jak będzie realizowany demontaż słupów?


Rozebranie starej linii to duże wyzwanie logistyczne dla wyspecjalizowanych ekip wykonawczych. Demontaż słupów rozpocznie się od zwinięcia przewodów. Następnie słupy zostaną położone na ziemi i pocięte na mniejsze części. Kolejnym etapem jest usunięcie fundamentów. Prefabrykaty zostaną wyciągnięte koparką lub dźwigiem i wywiezione. Pozostałe elementy fundamentów są kruszone i usuwane.
Przed rozpoczęciem prac przedstawiciele firmy wykonawczej skontaktują się z właścicielami nieruchomości, na których zlokalizowane są słupy przeznaczone do demontażu, i uzgodnią warunki przeprowadzenia niezbędnych robót. Ustalenia zostaną spisane w formie protokołu wejścia na teren i podpisane przez obie strony: właściciela działki i przedstawiciela firmy wykonawczej. Po zakończeniu prac teren zostanie uprzątnięty. W sytuacji, gdy w związku z prowadzonymi pracami powstaną szkody, właścicielom zostanie wypłacone stosowne odszkodowanie. Za prace związane z demontażem odpowiadać będą te same firmy, które budowały nową linię – IDS Energetyka oraz ENPROM HVL.

Demontaż w uzgodnieniu z samorządami

Podobnie jak w przypadku budowy nowej linii, tak również przed demontażem wysłużonej infrastruktury, przedstawiciele firmy wykonawczej omówią z władzami miast i gmin kwestie związane ze sposobem prowadzenia prac. Dotyczy to miedzy innymi wykorzystania miejscowych dróg i bieżących napraw w przypadku uszkodzenia ich nawierzchni.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości właściciele nieruchomości mogą kontaktować się przedstawicielami wykonawcy: Tomaszem Rzeplińskim (tel. 533 350 561) i Joanną Nowicką (tel. 533 350 557) lub Biurem Prasowym Inwestycji (Marek Ignar - tel. 504 672 616, e-mail: kontakt@liniamikulowaczarna.pl).

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna