Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Budowa linii 400 kV

W marcu 2019 r. prowadzono dalsze prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna. 

Wykonano m.in. 31 kolejnych fundamentów słupów oraz zmontowano konstrukcje słupów na 27 stanowiskach. W gminach Ruja i Pielgrzymka rozpoczęto również prace naciągowe (montaż przewodów fazowych).

Łącznie od początku budowy ukończono montaż fundamentów na 81 stanowiskach słupowych. Konstrukcje słupów zamontowano na 60 stanowiskach.

 

 

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (marzec 2019 r.)

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna