Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Budowa linii 400 kV - styczeń 2020

W styczniu prowadzono dalsze prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna. Ukończono fundamenty na kolejnych 3 stanowiskach słupowych oraz zostały wybudowane kolejne 3 słupy. Kontynuowano też prace w zakresie montażu przewodów fazowych i odgromowych. Do końca miesiąca wybudowano łącznie 230 fundamentów i postawiono 226 słupów. Przewody fazowe przeciągnięto na długości około 80 km.

  

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (styczeń 2020)

 

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (styczeń 2020)

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna