Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Budowa linii 400 kV - sierpień 2019

W sierpniu 2019 r. kontynuowano prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna. Ukończono fundamenty na kolejnych 20 stanowiskach słupowych oraz zostało wybudowanych kolejne 31 słupów. Kontynuowano też prace w zakresie montażu przewodów fazowych. Do końca sierpnia wybudowano łącznie 215 fundamentów i postawiono 195 słupów. Przewody fazowe przeciągnięto na długości około 30 km.

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (sierpień 2019 r.)

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna