Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Budowa linii 400 kV - październik 2019

W październiku 2019 r. kontynuowano prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna. Ukończono fundamenty na kolejnych 3 stanowiskach słupowych oraz zostało wybudowanych kolejnych 7 słupów. Kontynuowano też prace w zakresie montażu przewodów fazowych i odgromowych. Do końca miesiąca wybudowano łącznie 222 fundamenty i postawiono 220 słupów. Przewody fazowe przeciągnięto na długości około 50 km.

  

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (październik 2019 r.)

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna